Торте: Свадбене

Уколико бирате торту за венчање, овде смо издвојили торте које могу бити само идеја за нешто ново или Ваша свадбена торта. Нису све торте беле, а ни класичне. Оне су плод Ваше маште и наших руку.

Свадбена торта 1

Тежина: преко 20кг

1.800/кг

Свадбена торта 2

Тежина: око 18кг

1.800/кг

Свадбена торта 3

Тежина: 11кг

1.800/кг

Свадбена торта 4

Тежина: 15кг

1.800/кг

Свадбена торта 5

Тежина: око 11кг

1.560/кг

Свадбена торта 6

Тежина: око 6кг

Младенци: 2.000дин

1.560/кг

Свадбена торта 7

Тежина: 10-11кг

1.800/кг

Свадбена торта 8

Тежина: око 17кг

1.320/кг

Свадбена торта 9

Тежина: око 6кг

1.560/кг

Свадбена торта 10

Младенци: 1200 дин

1.200/kг

Свадбена торта 11

Тежина: око 6кг

1.560/кг

Свадбена торта 12

Тежина: око 16кг

1.560/кг

Свадбена торта 13

Тежина: 10кг

1.560/кг

Свадбена торта 14

1.800/кг

Свадбена торта 15

1.800/кг

Свадбена торта 16

Тежина: око 15кг

1.800/кг

Свадбена торта 17

Тежина: 30кг

1.800/кг

Свадбена торта 18

Тежина: око 12кг

1.320/кг

Свадбена торта 19

Тежина: 11кг

Декорација: 2000 дин

1.800/кг

Свадбена торта 20

Тежина: око 15кг

1.560/кг

Свадбена торта 21

Тежина: 10кг

Декорација: 5000 дин

1.560/кг

Свадбена торта 22

Тежина: 5кг

Младенци се додатно плаћају

1.200/kг

Свадбена торта 23

Тежина: 4кг

Младенци: 2000 дин

1.560/кг

Свадбена торта 24

Тежина: 4-5кг

Цвет: 750 дин

1.200/kг

Свадбена торта 25

Тежина: 5кг

1.200/kг

Свадбена торта 26

Тежина: 5кг

1.200/kг

Свадбена торта 27

Тежина: 5кг

1.200/kг

Свадбена торта 28

Тежина: 5кг

Декорација: 900 дин

1.200/kг

Свадбена торта 29

Тежина: 5кг

Букет: 750 дин

1.200/kг

Свадбена торта 30

Тежина: 5кг

Цветови: 600 дин

1.200/kг

Свадбена торта 31

Тежина: 5кг

1.200/kг

Свадбена торта 32

Тежина: 5кг

Цветови: 750 дин

1.200/kг

Свадбена торта 33

Тежина: 5кг

Украс: 500 дин

1.200/kг

Свадбена торта 34

Тежина: 5кг

Букет: 900 дин

1.200/kг

Свадбена торта 35

Тежина: 5кг

Букет: 750 дин

1.200/kг

Свадбена торта 36

Букет: 700 дин

1.200/kг

Свадбена торта 37

Тежина: 15кг

1.560/kг

Свадбена торта 38

Тежина: 15кг

1.560/kг

Свадбена торта 39

Свадбена торта 40

Свадбена торта 41

Свадбена торта 42

Свадбена торта 43

Свадбена торта 44

Свадбена торта 45

Свадбена торта 46

Свадбена торта 47

Свадбена торта 48